verdoofd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verdoofd (bn) :
gevoelloos, versuft, bedwelmd, beneveld
verdoofd (bn) :
versuft, verkleumd, bedwelmd

als synoniem van een ander trefwoord:

gevoelloos (bn) :
verdoofd, lusteloos, versteend, verkleumd, verstijfd, apathisch
somnolent (bn) :
verdoofd, slaperig

woordverbanden van ‘verdoofd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bedwelmd, duizelig, verdoofd

Hoewel niet volstrekt synoniem, naderen deze begrippen elkander zeer. Duizelig is het gevolg eener door aandrang van bloed ontstane storing in de werking der hersenen. Bedwelmd en verdoofd wordt men, wanneer er beneveling van den geest ontstaat, zoodat men niet meerdenken, of bij verdooving, niet meer waarnemen kan. Men wordt bedwelmd door kolendamp, door chloroform, door het overmatig gebruik van geestrijke dranken. Verdoofd door een slag of een geneesmiddel enz. Figuurlijk beteekenen bedwelmd en duizelig het missen van het volkomen vermogen om zijne zinnen te gebruiken.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0167 nc