duizelig

als woordenboektrefwoord:

duizelig:
bn. (-er, -st), draaierig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

duizelig (bn) :
suf, zweverig, versuft, draaierig, dizzy

als synoniem van een ander trefwoord:

suf (bn) :
dromerig, duizelig, verward, versuft, loom, soezerig, sufferig, dodderig, verduft
mottig (bn) :
duizelig, misselijk, onwel, ellendig, onpasselijk
draaierig (bn) :
duizelig, misselijk, dizzy

woordverbanden van ‘duizelig’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bedwelmd, duizelig, verdoofd

Hoewel niet volstrekt synoniem, naderen deze begrippen elkander zeer. Duizelig is het gevolg eener door aandrang van bloed ontstane storing in de werking der hersenen. Bedwelmd en verdoofd wordt men, wanneer er beneveling van den geest ontstaat, zoodat men niet meerdenken, of bij verdooving, niet meer waarnemen kan. Men wordt bedwelmd door kolendamp, door chloroform, door het overmatig gebruik van geestrijke dranken. Verdoofd door een slag of een geneesmiddel enz. Figuurlijk beteekenen bedwelmd en duizelig het missen van het volkomen vermogen om zijne zinnen te gebruiken.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 124:

duizelig, bedwelmd

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c