duizelig

als woordenboektrefwoord:

duizelig:
bn. (-er, -st), draaierig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

duizelig (bn):
dizzy, draaierig, suf, versuft, zweverig

als synoniem van een ander trefwoord:

suf (bn) :
dodderig, dromerig, duizelig, loom, soezerig, sufferig, verduft, versuft, verward
mottig (bn) :
duizelig, ellendig, misselijk, onpasselijk, onwel
draaierig (bn) :
dizzy, duizelig, misselijk

woordverbanden van ‘duizelig’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
bedwelmd, duizelig, verdoofd

Bedwelmd — duizelig — verdoofd. Hoewel niet volstrekt synoniem, naderen deze begrippen elkander zeer. Duizelig is het gevolg eener door aandrang van bloed ontstane storing in de werking der hersenen. Bedwelmd en verdoofd wordt men, wanneer er beneveling van den geest ontstaat, zoodat men niet meerdenken, of bij verdooving, niet meer waarnemen kan. Men wordt bedwelmd door kolendamp, door chloroform, door het overmatig gebruik van geestrijke dranken. Verdoofd door een slag of een geneesmiddel enz. Figuurlijk beteekenen bedwelmd en duizelig het missen van het volkomen vermogen om zijne zinnen te gebruiken.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
duizelig, bedwelmd

DUIZELIG, BEDWELMD

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 124.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c