voorbarig

als woordenboektrefwoord:

voorbarig:
bn. bw. (-er, -st), overijld.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voorbarig (bn):
overhaast, prematuur, te vroeg, voortijdig, vroegtijdig

als synoniem van een ander trefwoord:

overhaast (bn) :
haastig, hals over kop, in allerijl, inderhaast, onstuimig, overhaastig, overijld, vliegensvlug, voorbarig
overijld (bn) :
gehaast, haastig, onbesuisd, onbezonnen, ondoordacht, overhaast, overhaastig, voorbarig
prematuur (bn) :
ontijdig, te vroeg, voorbarig, voortijdig

woordverbanden van ‘voorbarig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
voorlopig, voorbarig, bij voorbaat

VOORLOOPIG, VOORBARIG, BIJ VOORBAAT

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 282.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c