voorbarig

als woordenboektrefwoord:

voorbarig:
bn. bw. (-er, -st), overijld.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voorbarig (bn) :
overhaast, prematuur, te vroeg, voortijdig, vroegtijdig

als synoniem van een ander trefwoord:

overhaast (bn) :
haastig, hals over kop, in allerijl, inderhaast, onstuimig, overhaastig, overijld, vliegensvlug, voorbarig
overijld (bn) :
gehaast, haastig, onbesuisd, onbezonnen, ondoordacht, overhaast, overhaastig, voorbarig
prematuur (bn) :
ontijdig, te vroeg, voorbarig, voortijdig

woordverbanden van ‘voorbarig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 282:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c