ontijdig

als woordenboektrefwoord:

ontijdig:
bn. bw. (-er, -st), niet te rechter tijd, te vroeg.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

prematuur (bn) :
te vroeg, voortijdig, voorbarig, ontijdig

woordverbanden van ‘ontijdig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ontijdig
tijdig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c