bezield

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bezield (bn):
begeesterd, bevlogen, enthousiast, fervent, geanimeerd, gedreven, geestdriftig, geïnspireerd, toegewijd, vurig
bezield (bn):
levend

als synoniem van een ander trefwoord:

fervent (bn) :
bezield, enthousiast, fanatiek, geestdriftig, gepassioneerd, hartstochtelijk, ijverig, vurig
geanimeerd (bn) :
bezield, druk, gezellig druk, levendig, opgewekt, roerig, uitbundig, uitgelaten, vrolijk
geestdriftig (bn) :
bevlogen, bezield, enthousiast, extatisch, fanatiek, fervent, gepassioneerd, vurig
enthousiast (bn) :
bezield, fanatiek, geestdriftig, gemotiveerd, hartstochtelijk, verwoed, vurig
bevlogen (bn) :
bezield, enthousiast, gedreven, geestdriftig, geïnspireerd, uitbundig, vurig
gedreven (bn) :
bevlogen, bezield, enthousiast, fanatiek, gemotiveerd
gloeiend (bn) :
bezield, blakend, opgewonden, verhit, vurig
geëngageerd (bn) :
begeesterd, betrokken, bezield, toegewijd
toegewijd (bn) :
bezield, enthousiast, fanatiek
gepassioneerd (bn) :
bevlogen, bezield, passioneel
levend (bn) :
bezield, in leven

woordverbanden van ‘bezield’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bezield:
hartstochtelijk (niet: begeesterd)
hartstochtelijk:
vurig, geestdriftig, bezield, opgewonden, hevig, heftig, innig, ijverig, onstuimig, heethoofdig (niet: begeesterd)

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bezield
onbezield, ongenteresseerd, ontzield
zie ook:
bezielen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.235.239.156.

debug info: 0.002 c