bezield

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bezield (bn) :
begeesterd, bevlogen, enthousiast, fervent, geanimeerd, gedreven, geestdriftig, geïnspireerd, toegewijd, vurig
bezield (bn) :
levend

als synoniem van een ander trefwoord:

fervent (bn) :
bezield, enthousiast, fanatiek, geestdriftig, gepassioneerd, hartstochtelijk, ijverig, vurig
geanimeerd (bn) :
bezield, druk, gezellig druk, levendig, opgewekt, roerig, uitbundig, uitgelaten, vrolijk
geestdriftig (bn) :
bevlogen, bezield, enthousiast, extatisch, fanatiek, fervent, gepassioneerd, vurig
enthousiast (bn) :
bezield, fanatiek, geestdriftig, gemotiveerd, hartstochtelijk, verwoed, vurig
bevlogen (bn) :
bezield, enthousiast, gedreven, geestdriftig, geïnspireerd, uitbundig, vurig
gedreven (bn) :
bevlogen, bezield, enthousiast, fanatiek, gemotiveerd
gloeiend (bn) :
bezield, blakend, opgewonden, verhit, vurig
geëngageerd (bn) :
begeesterd, betrokken, bezield, toegewijd
toegewijd (bn) :
bezield, enthousiast, fanatiek
gepassioneerd (bn) :
bevlogen, bezield, passioneel
levend (bn) :
bezield, in leven

woordverbanden van ‘bezield’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bezield:
hartstochtelijk (niet: begeesterd)
hartstochtelijk:
vurig, geestdriftig, bezield, opgewonden, hevig, heftig, innig, ijverig, onstuimig, heethoofdig (niet: begeesterd)

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bezield
onbezield, ongenteresseerd, ontzield

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c