bezield

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bezield (bn) :
toegewijd, gedreven, enthousiast, bevlogen, geestdriftig, vurig, geanimeerd, fervent, begeesterd, geïnspireerd
bezield (bn) :
levend

als synoniem van een ander trefwoord:

fervent (bn) :
fanatiek, ijverig, hartstochtelijk, bezield, enthousiast, geestdriftig, vurig, gepassioneerd
geanimeerd (bn) :
opgewekt, druk, vrolijk, uitgelaten, levendig, bezield, gezellig druk, uitbundig, roerig
geestdriftig (bn) :
fanatiek, bezield, enthousiast, bevlogen, vurig, gepassioneerd, fervent, extatisch
enthousiast (bn) :
gemotiveerd, fanatiek, hartstochtelijk, bezield, geestdriftig, vurig, verwoed
bevlogen (bn) :
gedreven, bezield, enthousiast, geestdriftig, vurig, uitbundig, geïnspireerd
gedreven (bn) :
gemotiveerd, fanatiek, bezield, enthousiast, bevlogen
gloeiend (bn) :
verhit, opgewonden, bezield, vurig, blakend
geëngageerd (bn) :
betrokken, toegewijd, bezield, begeesterd
toegewijd (bn) :
fanatiek, bezield, enthousiast
gepassioneerd (bn) :
bezield, bevlogen, passioneel
levend (bn) :
in leven, bezield

woordverbanden van ‘bezield’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bezield:
hartstochtelijk (niet: begeesterd)
hartstochtelijk:
vurig, geestdriftig, bezield, opgewonden, hevig, heftig, innig, ijverig, onstuimig, heethoofdig (niet: begeesterd)

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bezield
onbezield, ongenteresseerd, ontzield

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c