bevlogen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bevlogen (bn) :
gedreven, bezield, enthousiast, geestdriftig, vurig, uitbundig, geïnspireerd

als synoniem van een ander trefwoord:

bezield (bn) :
toegewijd, gedreven, enthousiast, bevlogen, geestdriftig, vurig, geanimeerd, fervent, begeesterd, geïnspireerd
geestdriftig (bn) :
fanatiek, bezield, enthousiast, bevlogen, vurig, gepassioneerd, fervent, extatisch
gedreven (bn) :
gemotiveerd, fanatiek, bezield, enthousiast, bevlogen
gepassioneerd (bn) :
bezield, bevlogen, passioneel

woordverbanden van ‘bevlogen’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bevlogen
onverschillig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c