schreeuwen

als woordenboektrefwoord:

schreeuwen:
(geschreeuwd), krijsen, hard roepen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

schreeuwen (ww) :
gillen, huilen, brullen, roepen, balken, janken, loeien, krijten, krijsen, snateren, schreien, bulken, blèren, schetteren, kijven, een grote bek opzetten
schreeuwen (ww) :
uitvaren, uitvallen, razen, joelen, tekeergaan, tieren, fulmineren

als synoniem van een ander trefwoord:

razen (ww) :
uitvaren, schreeuwen, blaffen, schelden, opspelen, tekeergaan, tieren, bulderen, krijsen, woeden, ketteren, kafferen, fulmineren
uitvaren (ww) :
uitvallen, schreeuwen, donderen, schelden, razen, opspelen, tekeergaan, tieren, toornen, fulmineren
tekeergaan (ww) :
uitvaren, schreeuwen, razen, opspelen, tieren, woeden, over de rooie gaan, sakkeren
gillen (ww) :
schreeuwen, brullen, roepen, uitschreeuwen, krijsen
krijsen (ww) :
gillen, schreeuwen, brullen, janken, krijten, blèren
roepen (ww) :
gillen, schreeuwen, brullen, juichen, joelen, tieren
brullen (ww) :
huilen, schreeuwen, tekeergaan, bieren, blèren
balken (ww) :
schreeuwen, brullen, blèren, schetteren
brullen (ww) :
schreeuwen, loeien, bulderen, briesen
kijven (ww) :
gillen, schreeuwen, tieren, krijsen
krijten (ww) :
gillen, schreeuwen, krijsen
tetteren (ww) :
schreeuwen, schetteren
bulken (ww) :
schreeuwen, brullen
schreien (ww) :
schreeuwen, roepen
uitroepen (ww) :
gillen, schreeuwen
janken (ww) :
schreeuwen
snateren (ww) :
schreeuwen

woordverbanden van ‘schreeuwen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

schreeuwen, gieren, gillen, krijten, krijsen

Een schel stemgeluid doen hooren. Schreeuwen kan nog gearticuleerd zijn. Gieren en, nog sterker, gillen geven het uitbrengen van een onaangenaam, hoog stemgeluid te kennen. Krijten en krijschen drukken hetzelfde uit, maar krijten met de bijgedachte van smart, terwijl krijschen soms de bijgedachte van boosheid kan hebben.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 109:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

schreeuwen
fluisteren

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c