krijten

als woordenboektrefwoord:

krijten:
(kreet, gekreten), klaaglijk wenen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

krijten (ww):
blèren, gillen, huilen, janken, schreien, wenen
krijten (ww):
gillen, krijsen, schreeuwen

als synoniem van een ander trefwoord:

schreeuwen (ww) :
balken, blèren, brullen, bulken, een grote bek opzetten, gillen, huilen, janken, kijven, krijsen, krijten, loeien, roepen, schetteren, schreien, snateren
huilen (ww) :
blèren, brullen, drenzen, grienen, janken, jengelen, kermen, krijten, loeien, schreien, snikken, snotteren, tranen, wenen
krijsen (ww) :
blèren, brullen, gillen, janken, krijten, schreeuwen

woordverbanden van ‘krijten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
grijnen, huilen, kermen, kreunen, krijten, schreien, wenen

Grijnen — huilen — kermen — kreunen — krijten — schreien — weenen. Zijne smart door het uiten van geluiden en het storten van tranen aan den dag leggen. De weenende maakt geen, de schreiende weinig, de huilende veel misbaar. Grijnen wordt inzonderheid gezegd van het schreien van knorrige kinderen. Bij alle vier worden tranen gestort; dit kan ook het geval zijn bij krijten, eigenlijk kreten uiten, dat dikwijls voor huilen of schreeuwen gezegd wordt. Kermen en kreunen geven te kennen dat de geluiden het gevolg zijn van pijn of smart; kreunen wordt meer gezegd van een zacht geluid, kermen van een sterker geluid, met weeklagen vermengd; huilen en kreunen worden ook gebruikt om de uitingen van dieren uit te drukken, de andere woorden niet.

in hedendaagse spelling:
schreeuwen, gieren, gillen, krijten, krijsen

Schreeuwen — gieren — gillen — krijten — krijschen. Een schel stemgeluid doen hooren. Schreeuwen kan nog gearticuleerd zijn. Gieren en, nog sterker, gillen geven het uitbrengen van een onaangenaam, hoog stemgeluid te kennen. Krijten en krijschen drukken hetzelfde uit, maar krijten met de bijgedachte van smart, terwijl krijschen soms de bijgedachte van boosheid kan hebben.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
grijnen, huilen, krijten, schreien, wenen, kermen, kreunen

GRIJNEN, HUILEN, KRIJTEN, SCHREIJEN, WEENEN, KERMEN, KREUNEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 221.

in hedendaagse spelling:
grimmen, bulken, huilen, schreien, wenen, krijten, tjanken, kermen, lamenteren, weeklagen, jammeren

GRIMMEN, BULKEN, HUILEN, SCHREIJEN, WEENEN, KRIJTEN, TJANKEN, KERMEN, LAMENTEREN, WEEKLAGEN, JAMMEREN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 197.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
krijt

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c