raaskallen

als woordenboektrefwoord:

raaskallen:
(geraaskald), onzin praten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

raaskallen (ww) :
bazelen, divageren, doordraven, ijlen, kletsen, leuteren, malen
raaskallen (ww) :
razen, tieren

als synoniem van een ander trefwoord:

kletsen (ww) :
bazelen, beuzelen, dazen, leuteren, lullen, onzin verkopen, raaskallen, razen, wauwelen, zeveren, zwammen, zwetsen
zwammen (ww) :
bazelen, dazen, doorslaan, kletsen, leuteren, neuzelen, oreren, raaskallen, wauwelen, zwatelen, zwetsen
bazelen (ww) :
beuzelen, ijlen, kletsen, leuteren, onzin praten, raaskallen, wauwelen, zwammen
zwetsen (ww) :
bazelen, beuzelen, dazen, kletsen, raaskallen, wauwelen
ijlen (ww) :
divageren, fantaseren, raaskallen
razen (ww) :
kletsen, leuteren, raaskallen
dazen (ww) :
raaskallen, zwammen, zwetsen
malen (ww) :
raaskallen

woordverbanden van ‘raaskallen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

ijlen:
malen, bazelen, doorslaan, raaskallen
malen:
raaskallen
raaskallen:
razen, ijlen, malen, beuzelen, bazelen, kletsen, doordraven, revelen
revelen:
raaskallen

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bazelen, ijlen, raaskallen

Wartaal spreken. Een gezonde, die weinig verstand heeft of het niet gebruikt, bazelt; een zieke, wiens geregelde hersenwerking gestoord is, ijlt. Wat bazelt gij toch altijd van spoken! Eene ijlende koorts is eene koorts, waarbij de zieke ijlt. Raaskallen wordt zooveel gezegd van een zieke, die ijlhoofdig is, als van een gezonde die onzinnige praatjes verkoopt. 't Wordt echter meestal in den laatsten zin gebezigd. 't Lijkt wel of je raaskalt; wie heeft ooit zulken onzin gehoord!

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c