ademen

als woordenboektrefwoord:

ademen:
(geademd), ademhalen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

ademhalen (ww) :
ademen, asemen, respireren
uitademen (ww) :
ademen, uitwasemen

woordverbanden van ‘ademen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Het opnemen van lucht in de longen door neus of mond. Ademen duidt in 't algemeen het opnemen van lucht aan; ook van planten wordt het gebruikt. In tegenstelling met ademhalen gebruikt, duidt men door ademen meer aan dat deze werking onwillekeurig, door ademhalen dat zij met bewustheid geschiedt. Adem scheppen is ademhalen, doch met de bijgedachte, dat men behoefte heeft aan inademing van versche lucht, en door deze te genieten, verkwikt wordt. Hijgen is moeielijk of snel ademhalen ten gevolge van ziekte of inspanning. Naar iets hijgen is sterk naar iets verlangen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 90:

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.003 c