adem scheppen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

ademen, adem halen, adem scheppen, hijgen

Het opnemen van lucht in de longen door neus of mond. Ademen duidt in 't algemeen het opnemen van lucht aan; ook van planten wordt het gebruikt. In tegenstelling met ademhalen gebruikt, duidt men door ademen meer aan dat deze werking onwillekeurig, door ademhalen dat zij met bewustheid geschiedt. Adem scheppen is ademhalen, doch met de bijgedachte, dat men behoefte heeft aan inademing van versche lucht, en door deze te genieten, verkwikt wordt. Hijgen is moeielijk of snel ademhalen ten gevolge van ziekte of inspanning. Naar iets hijgen is sterk naar iets verlangen.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0203 nc