opstuiven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opstuiven (ww):
driftig worden, opbruisen, opvliegen, razen, uitvaren
opstuiven (ww):
opbruisen, opvliegen

als synoniem van een ander trefwoord:

opvliegen (ww) :
opfladderen, opspringen, opstijgen, opstuiven
driftig worden (ww) :
opstuiven, zich opwinden

woordverbanden van ‘opstuiven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c