ergeren

als woordenboektrefwoord:

ergeren:
(geërgerd), aanstoot geven; zich ergeren, zich boos maken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ergeren (ww) :
stangen, irriteren, prikkelen, storen, kwellen, hinderen, tergen, ontstemmen, jennen, ontstichten

als synoniem van een ander trefwoord:

hinderen (ww) :
ophouden, aanstoot geven, vervelen, bezwaren, lastig vallen, storen, tegenwerken, tot last zijn, belemmeren, kwellen, ergeren, dwarsliggen, lastigvallen, bemoeilijken, derangeren, incommoderen, handicappen, de pas afsnijden
kwellen (ww) :
verontrusten, martelen, plagen, pesten, dwars zitten, pijnigen, ergeren, hinderen, teisteren, tergen, benauwen, bestoken, folteren, sarren, bedroeven, judassen, geselen, prangen, tormenteren
kwetsen (ww) :
kneuzen, beschadigen, pijn doen, verdriet doen, beledigen, ergeren, schenden, krenken, grieven, voor het hoofd stoten, affronteren
irriteren (ww) :
vervelen, boos maken, prikkelen, woede opwekken, plagen, klieren, dwarszitten, ergeren, hinderen, ontstemmen
plagen (ww) :
irriteren, lastig vallen, kwellen, ergeren, hinderen, teisteren, tergen
prikkelen (ww) :
irriteren, verhitten, ergeren, tergen, ontstemmen, tarten, koteren
ambeteren (ww) :
vervelen, lastig vallen, plagen, ergeren
steken (ww) :
dwarszitten, ergeren, hinderen, grieven

woordverbanden van ‘ergeren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ergeren
genieten

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c