gekrenkt

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

gepikeerd (bn) :
beledigd, boos, gebelgd, gekrenkt, geraakt, kwaad, ontstemd, verbolgen, verontwaardigd
geraakt (bn) :
beledigd, gebelgd, gekrenkt, gekwetst, gepikeerd, geprikkeld, getroffen, verstoord
beledigd (bn) :
aangebrand, gebelgd, gekrenkt, gekwetst, gepikeerd, geraakt
gekwetst (bn) :
aangedaan, beledigd, gegriefd, gekrenkt, geraakt, getroffen
getroffen (bn) :
gekrenkt, gekwetst, geraakt, verwond
geblesseerd (bn) :
gekrenkt, gekwetst

woordverbanden van ‘gekrenkt’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gekrenkt
ongekrenkt
zie ook:
krenken

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c