slempen

als woordenboektrefwoord:

slempen:
(geslempt), brassen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

drinken (ww) :
de keel smeren, fleppen, hijsen, innemen, naar binnen slaan, pimpelen, slempen, tanken, zuipen, doorhalen, doorzakken
brassen (ww) :
banketteren, gastreren, slempen, vreten, zwelgen
zuipen (ww) :
brassen, pimpelen, pintelieren, slempen, zwelgen

woordverbanden van ‘slempen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
brassen, slempen, smullen, zwelgen

Brassen — slempen — smullen — zwelgen. Zich te buiten gaan aan keur van spijs en drank. Brassen ziet op de veelheid der gerechten, waarmee eene fijne tafel beladen is. Smullen ziet meer op het genot hebben ben van de fijne en lekkere spijzen. Slempen en zwelgen, zien meer op het eten en drinken, en duiden het snel doen verdwijnen door het keelgat aan. Aan zwelgen is nog meer eene ongunstige beteekenis eigen dan aan slempen of brassen. De beide laatste zetten meer nog de vroolijke omgeving van vrienden of dischgenooten op den voorgrond, met wie men zich te buiten gaat. Smullen beteekent niet meer dan zich te goed doen, zeer lekker eten.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
brassen, slempen, smullen

BRASSEN, SLEMPEN, SMULLEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 406.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
slemp

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0118 nc