dagvaarden

als woordenboektrefwoord:

dagvaarden:
(dagvaardde, gedagvaard), voor het gerecht roepen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

dagvaarden (ww):
dagen, indagen, oproepen
dagvaarden (ww):
ontbieden

als synoniem van een ander trefwoord:

oproepen (ww) :
bijeenroepen, convoceren, dagvaarden, mobiliseren, ontbieden, opcommanderen, oppiepen, roepen, samenroepen, uitnodigen
citeren (ww) :
dagvaarden
dagen (ww) :
dagvaarden
indagen (ww) :
dagvaarden

woordverbanden van ‘dagvaarden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dagen, dagvaarden, voor het recht roepen, in rechten betrekken

DAGEN, DAGVAARDEN, VOOR HET REGT ROEPEN, IN REGTEN BETREKKEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 4.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c