toespreken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

aanspreken (ww) :
raadplegen, toespreken, benaderen, spreken tot, aanschieten, aanklampen, aanroepen, zich wenden tot, zich vervoegen bij, zich vervoegen aan, zich richten tot, zich keren tot, praaien
onderhouden (ww) :
toespreken

woordverbanden van ‘toespreken’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aanspreken, toespreken

Het woord tot iemand richten, hetzij in een bizonder gesprek, hetzij in eene openbare rede. Men spreekt aan om een gesprek te beginnen, een woordje tot iemand te richten, of in het openbaar om iemand openlijk te zeggen, wat hem op het hart ligt. Toespreken heeft meer op het oog het doel om op hoofd, hart of gemoed te werken. Van het aanspreken van hooggeplaatsten wordt meest gebruikt toespreken.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c