uitstappen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitstappen (ww):
heengaan, overlijden, sterven, verscheiden
uitstappen (ww):
afstappen, uitstijgen

als synoniem van een ander trefwoord:

overlijden (ww) :
dood gaan, heengaan, ontslapen, sterven, uitstappen, verscheiden
afstappen (ww) :
afdalen, afstijgen, uitstappen

woordverbanden van ‘uitstappen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Uit een rijtuig stappen. Afstijgen en uitstappen zijn de gewone uitdrukkingen, doch afstijgen is deftiger. Afklimmen veronderstelt een hoog rijtuig met veel treden. Afstappen is het rijtuig ergens verlaten, met het doel om er te vertoeven.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

uitstappen
instappen

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c