uittreksel

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uittreksel (zn):
aftreksel, excerpt, extract, samenvatting
uittreksel (zn):
excerpt, overzicht

als synoniem van een ander trefwoord:

overzicht (zn) :
aperçu, bilan, bulletin, epitome, excerpt, extract, historiek, hoofdlijn, kijk, resumé, resumptie, revue, samenvatting, schets, staat, synopsis, terugblik, uittreksel, wedersamenstelling
samenvatting (zn) :
aperçu, excerpt, extract, hoofdlijn, overzicht, regest, resumptie, resumé, schets, synopsis, uittreksel
aftreksel (zn) :
afkooksel, elixer, essence, extract, oplossing, uittreksel
staat (zn) :
lijst, opgave, overzicht, tabel, uittreksel
excerpt (zn) :
samenvatting, uittreksel
extract (zn) :
aftreksel, uittreksel

woordverbanden van ‘uittreksel’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0152 nc