beest

als woordenboektrefwoord:

beest:
o. (-en), dier; de beest spelen, erg baldadig zijn.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beest (zn):
bruut, onmens, wreedaard
beest (zn):
dier

als synoniem van een ander trefwoord:

monster (zn) :
beest, draak, duivelskind, gedrocht, lelijkerd, misbaksel, monstrum, mormel, ondier, onmens, wangedrocht, wangestalte, wanschepsel
dier (zn) :
beest, creatuur, gedierte, huisdier, mormel, schepsel
blauwbaard (zn) :
barbaar, beest, vrouwenbeul, wreedaard
bruut (zn) :
beest, monster, onverlaat

woordverbanden van ‘beest’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
beest, dier, vee

Beest — dier — vee. Dier is de algemeene benaming voor alle levende wezens, die niet tot het plantenrijk behooren. Beest is iets beperkter van beteekenis, want daar de mensch ook tot het dierenrijk behoort, duidt dier zoowel een redelijk als een redeloos wezen aan, terwijl beest alleen voor redelooze dieren gebruikt wordt. Door vee verstaat men de tamme dieren, die de mensch verzorgt, om door middel van hun vleesch, hunne melk, enz. in zijne behoeften te voorzien.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
beest, dier

BEEST, DIER

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 239.

in hedendaagse spelling:
dier, beest, vee, rund, os, var, koe, kalf

DIER, BEEST, VEE, RUND, OS, VAR, KOE, KALF

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 177.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
de beest uithangen

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.234.241.200.

debug info: 0.002 c