vee

als woordenboektrefwoord:

vee:
o. tamme viervoetige dieren.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

gespuis (zn) :
canaille, crapuul, gajes, geboefte, gebroed, gemeen volk, geteisem, janhagel, rapaille, schorem, tuig, vee

woordverbanden van ‘vee’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
beest, dier, vee

Beest — dier — vee. Dier is de algemeene benaming voor alle levende wezens, die niet tot het plantenrijk behooren. Beest is iets beperkter van beteekenis, want daar de mensch ook tot het dierenrijk behoort, duidt dier zoowel een redelijk als een redeloos wezen aan, terwijl beest alleen voor redelooze dieren gebruikt wordt. Door vee verstaat men de tamme dieren, die de mensch verzorgt, om door middel van hun vleesch, hunne melk, enz. in zijne behoeften te voorzien.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dier, beest, vee, rund, os, var, koe, kalf

DIER, BEEST, VEE, RUND, OS, VAR, KOE, KALF

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 177.

in hedendaagse spelling:
vee, gedierte

VEE, GEDIERTE

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 219.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c