vee

als woordenboektrefwoord:

vee:
o. tamme viervoetige dieren.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

gespuis (zn) :
gemeen volk, tuig, vee, gebroed, schorem, gajes, geboefte, geteisem, rapaille, janhagel, canaille, crapuul

woordverbanden van ‘vee’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

beest, dier, vee

Dier is de algemeene benaming voor alle levende wezens, die niet tot het plantenrijk behooren. Beest is iets beperkter van beteekenis, want daar de mensch ook tot het dierenrijk behoort, duidt dier zoowel een redelijk als een redeloos wezen aan, terwijl beest alleen voor redelooze dieren gebruikt wordt. Door vee verstaat men de tamme dieren, die de mensch verzorgt, om door middel van hun vleesch, hunne melk, enz. in zijne behoeften te voorzien.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 177:

dier, beest, vee, rund, os, var, koe, kalf

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 219:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c