vonnis

als woordenboektrefwoord:

vonnis:
o. (-sen), rechterlijke uitspraak.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

straf (zn) :
kwelling, ongemak, strafwerk, plaag, loon, boete, ramp, vonnis, vergelding, afstraffing, dwangsom, ontbering, sanctie, crime, repressie, straffe, bezoeking, douw, penitentie, bestraffing, tuchtmaatregel, strafbaarstelling, penaliteit, astreinte, godsgericht, kastijding
beslissing (zn) :
besluit, beschikking, uitspraak, oordeel, bepaling, uitslag, doorslag, oplossing, vonnis, optie, resolutie, vaststelling, uitsluitsel, determinatie, decisie
bevel (zn) :
gezag, commando, opdracht, last, bestelling, dictaat, instructie, vonnis, gebod, verordening, order, sommering, aanzegging
uitspraak (zn) :
veroordeling, oordeel, beslissing, vonnis, arrest, uitsluitsel, berechting, verdict, judicium, sententie
besluit (zn) :
uitspraak, beslissing, vonnis, verordening, resolutie, dispositie, decreet, decisie
veroordeling (zn) :
uitspraak, straf, vonnis, schuldigverklaring, condemnatie
oordeel (zn) :
uitspraak, vonnis, arrest, berechting, jurering, wijzing
beoordeling (zn) :
vonnis, arrest, berechting, jurering, wijzing, judicium
verdict (zn) :
uitspraak, vonnis, strafvonnis, eindoordeel
arrest (zn) :
uitspraak, oordeel, vonnis, wijzing
berechting (zn) :
uitspraak, vonnis
judicium (zn) :
uitspraak, vonnis
sententie (zn) :
vonnis

woordverbanden van ‘vonnis’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Akte noemt men elk geschrift door een openbaar ambtenaar of het bevoegd gezag in den voorgeschreven vorm opgemaakt om tot bewijs van de feiten te dienen. Het is de algemeene naam, waarmede ook de andere genoemde geschriften in het algemeen kunnen betiteld worden. Beschikking is de akte, waarbij antwoord gegeven wordt op een rekest of verzoekschrift. Eene akte van een deurwaarder, waarbij deze de door hem gedane handeling ter kennis brengt, heet een exploit. Het proces-verbaal is de akte, waarbij een openbaar ambtenaar mededeelt wat hij gedaan, gehoord, gezien of waargenomen heeft. De akte waarbij de rechterlijke uitspraak wordt medegedeeld heet, even als de uitspraak zelve, het vonnis. Voor eene akte, waarbij een koop of eene overeenkomst op schrift gebracht wordt, bezigt men ook den naam contract.

oordeel, vonnis

Oordeel is eene uitspraak (over iemand of iets) in het algemeen; vonnis (strafvonnis) eene gerechtelijke uitspraak over een schuldige onder toepassing van de strafbepaling der wet. Bij uitbreiding is vonnis elke rechterlijke uitspraak over een persoon of eene zaak tusschen twee partijen. Eene uitspraak van een hof of van den Hoogen Raad wordt ook wel een arrest genoemd. Het laatste oordeel. Het vonnis over Olden barnevelt was spoedig geveld. „Gaat heen en lees uw vonnis uit deez' blaren."

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0429 c