Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


vonnis

als woordenboektrefwoord:

vonnis:
o. (-sen), rechterlijke uitspraak.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

straf (zn) :
afstraffing, astreinte, bestraffing, bezoeking, boete, crime, douw, dwangsom, godsgericht, kastijding, kwelling, loon, ongemak, ontbering, penaliteit, penitentie, plaag, ramp, repressie, sanctie, strafbaarstelling, straffe, strafwerk, tuchtmaatregel, vergelding, vonnis
beslissing (zn) :
bepaling, beschikking, besluit, decisie, determinatie, doorslag, oordeel, oplossing, optie, resolutie, uitslag, uitsluitsel, uitspraak, vaststelling, vonnis
bevel (zn) :
aanzegging, bestelling, commando, dictaat, gebod, gezag, instructie, last, opdracht, order, sommering, verordening, vonnis
uitspraak (zn) :
arrest, berechting, beslissing, judicium, oordeel, sententie, uitsluitsel, verdict, veroordeling, vonnis
besluit (zn) :
beslissing, decisie, decreet, dispositie, resolutie, uitspraak, verordening, vonnis
veroordeling (zn) :
condemnatie, schuldigverklaring, straf, uitspraak, vonnis
oordeel (zn) :
arrest, berechting, jurering, uitspraak, vonnis, wijzing
beoordeling (zn) :
arrest, berechting, judicium, jurering, vonnis, wijzing
verdict (zn) :
eindoordeel, strafvonnis, uitspraak, vonnis
arrest (zn) :
oordeel, uitspraak, vonnis, wijzing
berechting (zn) :
uitspraak, vonnis
judicium (zn) :
uitspraak, vonnis
sententie (zn) :
vonnis

woordverbanden van ‘vonnis’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
akte, beschikking, contract, exploot, proces-verbaal, vonnis

Akte — beschikking — contract — exploit — proces-verbaal — vonnis. Akte noemt men elk geschrift door een openbaar ambtenaar of het bevoegd gezag in den voorgeschreven vorm opgemaakt om tot bewijs van de feiten te dienen. Het is de algemeene naam, waarmede ook de andere genoemde geschriften in het algemeen kunnen betiteld worden. Beschikking is de akte, waarbij antwoord gegeven wordt op een rekest of verzoekschrift. Eene akte van een deurwaarder, waarbij deze de door hem gedane handeling ter kennis brengt, heet een exploit. Het proces-verbaal is de akte, waarbij een openbaar ambtenaar mededeelt wat hij gedaan, gehoord, gezien of waargenomen heeft. De akte waarbij de rechterlijke uitspraak wordt medegedeeld heet, even als de uitspraak zelve, het vonnis. Voor eene akte, waarbij een koop of eene overeenkomst op schrift gebracht wordt, bezigt men ook den naam contract.

in hedendaagse spelling:
oordeel, vonnis

Oordeel — vonnis. Oordeel is eene uitspraak (over iemand of iets) in het algemeen; vonnis (strafvonnis) eene gerechtelijke uitspraak over een schuldige onder toepassing van de strafbepaling der wet. Bij uitbreiding is vonnis elke rechterlijke uitspraak over een persoon of eene zaak tusschen twee partijen. Eene uitspraak van een hof of van den Hoogen Raad wordt ook wel een arrest genoemd. Het laatste oordeel. Het vonnis over Olden barnevelt was spoedig geveld. „Gaat heen en lees uw vonnis uit deez' blaren."

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
vonnis wijzen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.002 c