sententie

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

sententie (zn) :
kernspreuk, spreuk, uitspraak, zinspreuk
sententie (zn) :
vonnis

als synoniem van een ander trefwoord:

adagium (zn) :
credo, kenspreuk, kernspreuk, kreet, leus, leuze, motto, parool, sententie, slagzin, slogan, spreuk, zinspreuk
uitspraak (zn) :
arrest, berechting, beslissing, judicium, oordeel, sententie, uitsluitsel, verdict, veroordeling, vonnis
spreuk (zn) :
adagium, devies, gezegde, motto, sententie, spreekwijze, spreekwoord, zegswijze
aforisme (zn) :
sententie, spreuk, zinspreuk
zinspreuk (zn) :
aforisme, sententie

woordverbanden van ‘sententie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c