devies

als woordenboektrefwoord:

devies:
o. (...zen), zinspreuk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

devies (zn):
credo, leus, lijfspreuk, motto, slogan, wapenspreuk, zinspreuk

als synoniem van een ander trefwoord:

spreuk (zn) :
adagium, devies, gezegde, motto, sententie, spreekwijze, spreekwoord, zegswijze
motto (zn) :
credo, devies, kenspreuk, kernspreuk, leus, leuze, lijfspreuk, spreuk, zinspreuk
leus (zn) :
devies, leuze, motto, parool, slogan, spreuk, wapenkreet, zinspreuk
zinspreuk (zn) :
devies, kenspreuk, leus, lijfspreuk, motto
valuta (zn) :
betaalmiddel, devies, geldsoort

woordverbanden van ‘devies’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c