agenda

als woordenboektrefwoord:

agenda:
v. (-'s), zakboekje; wand-almanak; lijst der op een vergadering te behandelen onderwerpen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

agenda (zn):
dagindeling, dagorde, kalender, programma, rooster, schema, tijdplan, tijdschema
agenda (zn):
notaboek, zakboekje, zakagenda

als synoniem van een ander trefwoord:

dagorde (zn) :
agenda, dagindeling

woordverbanden van ‘agenda’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c