voedsel

als woordenboektrefwoord:

voedsel:
o. spijs.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voedsel (zn):
bouwstof, eetwaar, eten, etenswaar, kost, leeftocht, mondkost, mondvoorraad, proviand, spijs, voeding, voedingsstof, voorraad, vreten

als synoniem van een ander trefwoord:

levensmiddelen (zn) :
eetwaar, eetwaren, etenswaren, foerage, leeftocht, lijftocht, mondkost, mondvoorraad, proviand, voedingsmiddelen, voedsel
proviand (zn) :
eten, leeftocht, levensmiddelen, mondvoorraad, provisie, teerkost, teerspijs, victualiën, voedsel, voorraad
eten (zn) :
bikkesement, eetwaar, etenswaar, fret, kost, spijs, voeding, voedingsstof, voedingsmiddelen, voedsel
kost (zn) :
eten, eterij, hap, maaltijd, onderhoud, spijs, tafel, voeding, voedsel
eetwaar (zn) :
etenswaren, voedsel
voeding (zn) :
eten, kost, voedsel
onderhoud (zn) :
kost, voedsel
spijs (ww) :
eten, fret, kost, voedsel
fretten (ww) :
eten, voedsel, voer

woordverbanden van ‘voedsel’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aas, voeder, voedsel

Aas — voeder — voedsel. Voedsel is in het algemeen alles wat als spijs genuttigd, en als werkelijk noodig of nuttig voor het leven beschouwd wordt. Voeder (voer) is het voedsel dat dieren uit de hand van den mensch ontvangen. Alles wat leeft heeft voedsel noodig. De dieren in de menagerie krijgen elken dag hun voeder. Voor de herten in het bosch strooit men bij winterdag, als er sneeuw ligt, voeder in het bosch. Hij geeft de musschen voeder. Aas wordt gebruikt voor de spijs van in 't wild levende dieren, inzonderheid van vogels. Daar sommige dieren door het vleesch van doode lichamen aangelokt worden, bezigt men het woord aas ook van zulke rottende lichamen, waarop zij als op eene prooi komen azen. Zie het volgend artikel.

in hedendaagse spelling:
eetwaar, eten, kost, leeftocht, levensmiddelen, mondbehoeften, mondkost, spijs, teerkost, voedsel

Eetwaar — eten — kost — leeftocht — levensmiddelen — mondbehoeften — mondkost — spijs — teerkost — voedsel. Alles wat tot onderhoud van het dierlijk leven dient. Spijs omvat alles wat eetbaar is, eten en kost zien meer bepaald op voor het eten toebereide spijs. Men spreekt van rauwe spijs, niet van rauw eten. Eetwaren, levensmiddelen, mondbehoeften worden die spijzen genoemd, die in de winkels te koop zijn, in zooverre het waren zijn om te eten, of middelen om het leven te onderhouden. Voedsel ziet op de spijs voor zoo verre zij tot voeding dient, in tegenstelling met de overtollige lekkernij. Hij heeft voedsel noch deksel. Door leeftocht verstaat men den voorraad spijs en drank, waarvan men zich voor zekeren tijd voorziet: het leger is goed van leeftocht (proviand) voorzien; door teerkost den leeftocht, dien men op reis medeneemt. Mondkost is hetzelfde als teerkost; het wordt echter weinig gebruikt, en dan bij voorkeur voor eten en drinken, dat men op een klein reisje of uitstapje medeneemt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aas, voedsel

AAS, VOEDSEL

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 82.

in hedendaagse spelling:
eetwaar, eten, leeftocht, levensmiddel, mondbehoefte, spijs, voedsel

EETWAAR, ETEN, LEEFTOGT, LEVENSMIDDEL, MONDBEHOEFTE, SPIJS, VOEDSEL

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 144.

in hedendaagse spelling:
kost, voedsel, spijs

KOST, VOEDSEL, SPIJS

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 326.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.229.119.29.

debug info: 0.0027 c