aas

als woordenboektrefwoord:

aas:
o. voedsel, lokspijs; kreng, rottend dier.
aas:
o. (azen), de één in het kaart-, dominospel enz.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aas (zn):
lokaas, lokmiddel, lokspijs
aas (zn):
kreng, lijk
aas (zn):
uitblinker
aas (zn):
prooi

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

woordverbanden van ‘aas’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aas, kreng

Aas — kreng. Dood lichaam, inzonderheid van dieren. Bij kreng staat meer dan bij aas het walgelijke van de verrotting op den voorgrond. Vogels zoeken het aas voor hun jongen; gieren en raven komen vooral op krengen af. Beide woorden worden ook gebruikt als plat scheldwoord voor een gemeen vrouwspersoon. Dat stinkende aas! Je bent een kreng van een wijf; een kwaad kreng!

in hedendaagse spelling:
aas, voeder, voedsel

Aas — voeder — voedsel. Voedsel is in het algemeen alles wat als spijs genuttigd, en als werkelijk noodig of nuttig voor het leven beschouwd wordt. Voeder (voer) is het voedsel dat dieren uit de hand van den mensch ontvangen. Alles wat leeft heeft voedsel noodig. De dieren in de menagerie krijgen elken dag hun voeder. Voor de herten in het bosch strooit men bij winterdag, als er sneeuw ligt, voeder in het bosch. Hij geeft de musschen voeder. Aas wordt gebruikt voor de spijs van in 't wild levende dieren, inzonderheid van vogels. Daar sommige dieren door het vleesch van doode lichamen aangelokt worden, bezigt men het woord aas ook van zulke rottende lichamen, waarop zij als op eene prooi komen azen. Zie het volgend artikel.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aas, voedsel

AAS, VOEDSEL

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 82.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c