hoede

als woordenboektrefwoord:

hoede:
v. bescherming, bewaking.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hoede (zn) :
bescherming, bewaking, patronaat, protectie, toezicht, wacht, zorg
hoede (zn) :
waakzaamheid

als synoniem van een ander trefwoord:

zorg (zn) :
aandacht, behartiging, hoede, inzet, oplettendheid, toewijding, verpleging, verzorging, zorgvuldigheid
toezicht (zn) :
beheer, bewaking, controle, hoede, inspectie, nazicht, opzicht, supervisie, surveillance, zorg
bewaking (zn) :
bescherming, beveiliging, bewaring, controle, hoede, opzicht, surveillance, toezicht
bescherming (zn) :
beschutting, dekking, hoede, zorg
protectie (zn) :
begunstiging, bescherming, hoede
patronaat (zn) :
bescherming, hoede, patronage

woordverbanden van ‘hoede’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Beveiliging voor gevaar. Hoede is beveiliging voor 't gevaar in 't algemeen; bescherming is meer beveiliging voor gevaar dat werkelijk dreigt. God neme u onder zijn hoede! Toen de jonge, bandelooze Alcibiades in het gymnasium een mededinger met den discus doode lijk gewond had, vluchtte hij tot den daar aanwezigen Socrates om bescherming.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 250:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c