hoede

als woordenboektrefwoord:

hoede:
v. bescherming, bewaking.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hoede (zn):
bescherming, bewaking, patronaat, protectie, toezicht, wacht, zorg
hoede (zn):
waakzaamheid

als synoniem van een ander trefwoord:

zorg (zn) :
aandacht, behartiging, hoede, inzet, oplettendheid, toewijding, verpleging, verzorging, zorgvuldigheid
toezicht (zn) :
beheer, bewaking, controle, hoede, inspectie, nazicht, opzicht, supervisie, surveillance, zorg
bewaking (zn) :
bescherming, beveiliging, bewaring, controle, hoede, opzicht, surveillance, toezicht
bescherming (zn) :
beschutting, dekking, hoede, zorg
protectie (zn) :
begunstiging, bescherming, hoede
patronaat (zn) :
bescherming, hoede, patronage

woordverbanden van ‘hoede’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bescherming, hoede

Bescherming — hoede. Beveiliging voor gevaar. Hoede is beveiliging voor 't gevaar in 't algemeen; bescherming is meer beveiliging voor gevaar dat werkelijk dreigt. God neme u onder zijn hoede! Toen de jonge, bandelooze Alcibiades in het gymnasium een mededinger met den discus doode lijk gewond had, vluchtte hij tot den daar aanwezigen Socrates om bescherming.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
hoede, bescherming

HOEDE, BESCHERMING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 250.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
op zijn hoede, op zijn hoede zijn

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.8.46.

debug info: 0.002 c