hoede

als woordenboektrefwoord:

hoede:
v. bescherming, bewaking.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hoede (zn):
bescherming, bewaking, patronaat, protectie, toezicht, wacht, zorg
hoede (zn):
waakzaamheid

als synoniem van een ander trefwoord:

zorg (zn) :
aandacht, behartiging, hoede, inzet, oplettendheid, toewijding, verpleging, verzorging, zorgvuldigheid
toezicht (zn) :
beheer, bewaking, controle, hoede, inspectie, nazicht, opzicht, supervisie, surveillance, zorg
bewaking (zn) :
bescherming, beveiliging, bewaring, controle, hoede, opzicht, surveillance, toezicht
bescherming (zn) :
beschutting, dekking, hoede, zorg
protectie (zn) :
begunstiging, bescherming, hoede
patronaat (zn) :
bescherming, hoede, patronage

woordverbanden van ‘hoede’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bescherming, hoede

Bescherming — hoede. Beveiliging voor gevaar. Hoede is beveiliging voor 't gevaar in 't algemeen; bescherming is meer beveiliging voor gevaar dat werkelijk dreigt. God neme u onder zijn hoede! Toen de jonge, bandelooze Alcibiades in het gymnasium een mededinger met den discus doode lijk gewond had, vluchtte hij tot den daar aanwezigen Socrates om bescherming.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
hoede, bescherming

HOEDE, BESCHERMING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 250.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c