scheiding

als woordenboektrefwoord:

scheiding:
v. (-en), het scheiden ; haarscheiding; grens. scheidinkje, o. (-s).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

scheiding (zn) :
grens, indeling, afscheiding, splitsing, ontbinding, lijn, afzondering, ontleding, separatie, scheuring, losmaking, verbreking, scheidslijn
scheiding (zn) :
breuk, kloof, tweedracht, onenigheid, verdeeldheid, tweespalt
scheiding (zn) :
grens, grensscheiding
scheiding (zn) :
vertrek, afscheid
scheiding (zn) :
boedelscheiding
scheiding (zn) :
echtscheiding
scheiding (zn) :
opsplitsing
scheiding (zn) :
streep

als synoniem van een ander trefwoord:

grens (zn) :
beperking, eindpunt, uiterste, maximum, einde, scheiding, buitenkant, plafond, rand, afbakening, limiet, grenslijn, scheidingslijn, omkadering, begrenzing, grenslinie, afgrenzing, afperking, afpaling, demarcatie
kloof (zn) :
barst, spleet, scheur, scheiding, reet, gleuf, insnijding, wondje, gap, gaping, keen
afzondering (zn) :
scheiding, afscheiding, isolatie, quarantaine, isolering, segregatie
grenslijn (zn) :
grens, scheiding, limiet, scheilijn, scheidslijn, grenslinie
splitsing (zn) :
verdeling, scheiding, scheuring, splijting, ontdubbeling
afscheiding (zn) :
scheiding, scheuring, losmaking, zifting
ontbinding (zn) :
scheiding, losmaking
breuk (zn) :
scheiding
streep (zn) :
scheiding

woordverbanden van ‘scheiding’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

scheiding
huwelijk

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c