scheiding

als woordenboektrefwoord:

scheiding:
v. (-en), het scheiden ; haarscheiding; grens. scheidinkje, o. (-s).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

scheiding (zn) :
afscheiding, afzondering, grens, indeling, lijn, losmaking, ontbinding, ontleding, scheidslijn, scheuring, separatie, splitsing, verbreking
scheiding (zn) :
breuk, kloof, onenigheid, tweedracht, tweespalt, verdeeldheid
scheiding (zn) :
grens, grensscheiding
scheiding (zn) :
afscheid, vertrek
scheiding (zn) :
boedelscheiding
scheiding (zn) :
echtscheiding
scheiding (zn) :
opsplitsing
scheiding (zn) :
streep

als synoniem van een ander trefwoord:

grens (zn) :
afbakening, afgrenzing, afpaling, afperking, begrenzing, beperking, buitenkant, demarcatie, einde, eindpunt, grenslijn, grenslinie, limiet, maximum, omkadering, plafond, rand, scheiding, scheidingslijn, uiterste
kloof (zn) :
barst, gap, gaping, gleuf, insnijding, keen, reet, scheiding, scheur, spleet, wondje
afzondering (zn) :
afscheiding, isolatie, isolering, quarantaine, scheiding, segregatie
grenslijn (zn) :
grens, grenslinie, limiet, scheiding, scheidslijn, scheilijn
splitsing (zn) :
ontdubbeling, scheiding, scheuring, splijting, verdeling
afscheiding (zn) :
losmaking, scheiding, scheuring, zifting
ontbinding (zn) :
losmaking, scheiding
breuk (zn) :
scheiding
streep (zn) :
scheiding

woordverbanden van ‘scheiding’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

scheiding
huwelijk

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c