scheiding van goederen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

echtscheiding, scheiding van tafel en bed, scheiding van goederen

Echtscheiding ontbindt het huwelijk. Door scheiding van tafel en bed geschiedt dit niet, maar de echtgenooten zijn er door ontheven van de verplichting tot samenwonen. (B. W. art. 297). Scheiding van goederen ontbindt het huwelijk ook niet, evenmin als de verplichting om samen te wonen er door wordt opgeheven; enkel de huwelijksgemeenschap (de vermogensrechterlijke betrekkingen tusschen de echtgenooten) wordt erdoor ontbonden.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0206 nc