cassatie

als woordenboektrefwoord:

cassatie:
v. vernietiging van een vonnis door het hoogste gerechtshof.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

vernietiging (zn) :
afschaffing, annihilatie, annulatie, cassatie, herroeping, nietigverklaring, ongeldigverklaring, opzegging, tenietdoening, verbreking

woordverbanden van ‘cassatie’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

hoger beroep, appel, cassatie

De in eersten aanleg veroordeelde kan in hooger beroep (appel) komen bij den onmiddellijk hongeren rechter, die de zaak nog eens geheel op nieuw moet onderzoeken. Cassatie komt steeds bij den Hoogen Raad, die de zaak niet op nieuw onderzoekt, maar enkel nagaat of de wet op 't onderhavige geval wel goed is toegepast, of de vormen, voorgeschreven op straffe van nietigheid, wel zijn in acht genomen en of de lagere rechter zijne rechtsmacht niet overschreden heeft. Appel aanteekenen wordt zoowel gezegd voor in hooger beroep komen als voor zich voorzien in cassatie.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c