leger

als woordenboektrefwoord:

leger:
o. (-s), ligplaats, inz. van dieren ; kamp; grote menigte krijgsvolk; grote menigte.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

leger (zn) :
armee, heer, krijgsmacht, strijdmacht, troep, weermacht
leger (zn) :
bed, ligplaats, rustplaats
leger (zn) :
landmacht
leger (zn) :
menigte

als synoniem van een ander trefwoord:

heerschaar (zn) :
armee, beroepsleger, heer, krijgsmacht, landleger, landmacht, landstrijdkrachten, leger, legergroep, legermacht, legerschaar, manschappen, regeringstroepen, strijdkrachten, strijdmacht, troep, troepenmacht, weermacht
menigte (zn) :
drom, gedrang, heer, kudde, leger, legerschaar, legioen, macht, massa, mensenmassa, mensenmenigte, mensenzee, meute, myriade, samenscholing, schaar, schare, schep, sleep, stoet, stroom, troep, zwerm
bed (zn) :
bedstee, kevie, koffer, ledikant, leger, mandje, nachtleger, nest, rustplaats, slaapplaats, sponde
dienst (zn) :
dienstplicht, diensttijd, krijgsdienst, krijgsmacht, leger
strijdkrachten (zn) :
leger, troepen, troepenmacht
macht (zn) :
armee, leger, troep, troepen
rustplaats (zn) :
bed, leger, slaapplaats
troep (zn) :
krijgsmacht, leger
heer (zn) :
heir, leger
nest (zn) :
hol, leger

woordverbanden van ‘leger’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bed, leger, koets

Leger is in het algemeen de naam voor eene ligplaats zoowel van dieren als van menschen. Naast bed gebruikt, denkt men meer aan de ligging. Een veeren bed verschaft u een heerlijk leger. Onder bed verstaat men meer eene ligging in eene afgesloten, daarvoor bestemde ruimte. In deze beteekenis wordt leger soms, en in deftigen stijl ook legerstede, gebruikt. Koets wordt weinig gebruikt; in sommige uitdrukkingen wordt het in gemeenzamen stijl gehoord, in andere is het alleen bij dichters in gebruik. Naar de koets gaan. De echtkoets. (Bilderdijk).

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 238:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c