leger

als woordenboektrefwoord:

leger:
o. (-s), ligplaats, inz. van dieren ; kamp; grote menigte krijgsvolk; grote menigte.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

leger (zn):
armee, heer, krijgsmacht, strijdmacht, troep, weermacht
leger (zn):
bed, ligplaats, rustplaats
leger (zn):
landmacht
leger (zn):
menigte

als synoniem van een ander trefwoord:

menigte (zn) :
drom, gedrang, heer, kudde, leger, legerschaar, legioen, macht, massa, mensenmassa, mensenmenigte, mensenzee, meute, myriade, samenscholing, schaar, schare, schep, sleep, stoet, stroom, troep, zwerm
bed (zn) :
bedstee, kevie, koffer, ledikant, leger, mandje, nachtleger, nest, rustplaats, slaapplaats, sponde
dienst (zn) :
dienstplicht, diensttijd, krijgsdienst, krijgsmacht, leger
strijdkrachten (zn) :
leger, troepen, troepenmacht
macht (zn) :
armee, leger, troep, troepen
rustplaats (zn) :
bed, leger, slaapplaats
troep (zn) :
krijgsmacht, leger
heer (zn) :
heir, leger
nest (zn) :
hol, leger

woordverbanden van ‘leger’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bed, leger, koets

Bed — leger — koets. Leger is in het algemeen de naam voor eene ligplaats zoowel van dieren als van menschen. Naast bed gebruikt, denkt men meer aan de ligging. Een veeren bed verschaft u een heerlijk leger. Onder bed verstaat men meer eene ligging in eene afgesloten, daarvoor bestemde ruimte. In deze beteekenis wordt leger soms, en in deftigen stijl ook legerstede, gebruikt. Koets wordt weinig gebruikt; in sommige uitdrukkingen wordt het in gemeenzamen stijl gehoord, in andere is het alleen bij dichters in gebruik. Naar de koets gaan. De echtkoets. (Bilderdijk).

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
heer, leger, macht, schaar, stoet, troep, bende, hoop, horde, dom, drommel

HEER, LEGER, MAGT, SCHAAR, STOET, TROEP, BENDE, HOOP, HORDE, DOM, DROMMEL

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 238.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c