bed

als woordenboektrefwoord:

bed:
o. (-den), slaapleger; bedding ener rivier; tuinbed.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bed (zn) :
bedstee, kevie, koffer, ledikant, leger, mandje, nachtleger, nest, rustplaats, slaapplaats, sponde
bed (zn) :
bloembed, perk
bed (zn) :
bedding

als synoniem van een ander trefwoord:

slaapplaats (zn) :
bed, kooi, legerstede, nachtleger, onderkomen, rustplaats, slaapstede
leger (zn) :
bed, ligplaats, rustplaats
nest (zn) :
bed, klamme lappen, kooi
rustplaats (zn) :
bed, leger, slaapplaats
koffer (zn) :
bed, koets, nest
kooi (zn) :
bed, brits, nest
perk (zn) :
bed, bloembed
etui (zn) :
bed
koets (zn) :
bed
ledikant (zn) :
bed

woordverbanden van ‘bed’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bed, leger, koets

Leger is in het algemeen de naam voor eene ligplaats zoowel van dieren als van menschen. Naast bed gebruikt, denkt men meer aan de ligging. Een veeren bed verschaft u een heerlijk leger. Onder bed verstaat men meer eene ligging in eene afgesloten, daarvoor bestemde ruimte. In deze beteekenis wordt leger soms, en in deftigen stijl ook legerstede, gebruikt. Koets wordt weinig gebruikt; in sommige uitdrukkingen wordt het in gemeenzamen stijl gehoord, in andere is het alleen bij dichters in gebruik. Naar de koets gaan. De echtkoets. (Bilderdijk).

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c