koets

als woordenboektrefwoord:

koets:
v. (-en), rijtuig ; (scherts.) bed.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

koets (zn) :
karos, landauer, rijtuig
koets (zn) :
kinderwagen
koets (zn) :
slee
koets (zn) :
bed

als synoniem van een ander trefwoord:

rijtuig (zn) :
koets, voiture, wagen
koffer (zn) :
bed, koets, nest
coach (zn) :
koets
karos (zn) :
koets

woordverbanden van ‘koets’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bed, leger, koets

Leger is in het algemeen de naam voor eene ligplaats zoowel van dieren als van menschen. Naast bed gebruikt, denkt men meer aan de ligging. Een veeren bed verschaft u een heerlijk leger. Onder bed verstaat men meer eene ligging in eene afgesloten, daarvoor bestemde ruimte. In deze beteekenis wordt leger soms, en in deftigen stijl ook legerstede, gebruikt. Koets wordt weinig gebruikt; in sommige uitdrukkingen wordt het in gemeenzamen stijl gehoord, in andere is het alleen bij dichters in gebruik. Naar de koets gaan. De echtkoets. (Bilderdijk).

wagen, koets, kar, rijtuig

Alle vier zijn middelen van vervoer. Wagen en kar worden meer gebruikt, wanneer men vervoer van lasten op het oog heeft, koets en rijtuig om personen te vervoeren. Wagen is eigenlijk het algemeene woord, en wordt ook gebezigd voor rijtuig. Tusschen wagen en kar is het onderscheid, dat de eerste vierwielig, de laatste tweewielig is. Rijtuig is de algemeene naam voor wagen om vlug mede te rijden, terwijl koets, een aan het Fransch ontleend woord, meestal gebruikt wordt om een bijzonder fraai rijtuig aan te duiden. Staatsiekoets; de gouden koets, niet het gouden rijtuig.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 156:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 133:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0035 c