drommel

als woordenboektrefwoord:

drommel:
m. duivel.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

duivel (zn) :
Beëlzebub, Lucifer, Mefisto, Satan, boze geest, de Boze, demon, droes, drommel, duvel, hellevorst, moer
stakker (zn) :
dopper, drommel, schlemiel, sloeber, stakkerd, stumper, stumperd, sukkel, sukkelaar, ziel, zielenpoot

woordverbanden van ‘drommel’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
boze, boze geest, drommel, duivel, satan

BOOZE, BOOZE GEEST, DROMMEL, DUIVEL, SATAN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 394.

in hedendaagse spelling:
heer, leger, macht, schaar, stoet, troep, bende, hoop, horde, dom, drommel

HEER, LEGER, MAGT, SCHAAR, STOET, TROEP, BENDE, HOOP, HORDE, DOM, DROMMEL

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 238.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c