toelage

als woordenboektrefwoord:

toelage, toelaag:
v. (-n), geschenk in geld; gratificatie.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

toelage (zn) :
beurs, bijdrage, gratificatie, schenking, subsidie, tegemoetkoming, uitkering

als synoniem van een ander trefwoord:

vergoeding (zn) :
beloning, bijslag, compensatie, genoegdoening, goedmaking, gratificatie, herstel, loon, redres, remuneratie, reparatie, restitutie, retributie, schadeloosstelling, schadevergoeding, taks, tegemoetkoming, tegenprestatie, terugbetaling, teruggave, toelage, toeslag, uitkering, verhaal, vervanging
toeslag (zn) :
aanvulling, bijbetaling, bijslag, gratificatie, opleg, opslag, taks, toelage, toewijzing, vergoeding, verhoging
schenking (zn) :
bijdrage, cadeau, donatie, dotatie, gave, geschenk, gift, present, subsidie, toelage
gratificatie (zn) :
boni, bonus, extraatje, gift, premie, remuneratie, toelage, toeslag, vergoeding
bijdrage (zn) :
afdracht, contributie, premie, prijs, subsidie, tegemoetkoming, toelage
beurs (zn) :
stipendium, studiebeurs, studietoelage, toelage, uitkering
tegemoetkoming (zn) :
toelage, vergoeding

woordverbanden van ‘toelage’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0036 c