vochtig

als woordenboektrefwoord:

vochtig:
bn. (-er, -st), nattig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vochtig (bn):
drassig, humide, klam, nat, nattig, vocht

als synoniem van een ander trefwoord:

nat (bn) :
drassig, humide, nattig, regenachtig, vloeibaar, vochtig, waterig, zompig
klef (bn) :
kleverig, nat, nattig, plakkend, plakkerig, tets, vochtig
miezerig (bn) :
druilerig, mottig, regenachtig, somber, vochtig
mottig (bn) :
druilerig, miezerig, nevelig, vochtig
vocht (zn) :
vochtig

woordverbanden van ‘vochtig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
duf, bedompt, dompig, muf, vochtig

Duf — bedompt — dompig — muf — vochtig. Vochtig noemt men eene plaats, waar de uitwasemingen van een natten grond de lucht met waterdeelen bezwangeren. De schimmelplanten, die zich daardoor ontwikkelen, geven aan de voorwerpen dien onaangenamen reuk, dien men muf of duf noemt, en waardoor levensmiddelen onbruikbaar worden. Muf drukt een hoogeren graad van bederf uit dan duf. Figuurlijk: het ziet er duf uit = de zaak staat slecht. Bedompt en dompig verbinden aan het denkbeeld van vochtigheid dat van benauwdheid, door gebrekkigen toevoer van versche lucht en beperkte oppervlakte.

in hedendaagse spelling:
nat, vochtig

Nat — vochtig. Beide adjectiva duiden aan dat iets waterdeelen bevat. Waar deze uiterlijk zichtbaar zijn, daar spreekt men van nat; bevat iets betrekkelijk weinig waterdeelen dan spreekt men van vochtig.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
duf, bedompt, muf, vochtig

DUF, BEDOMPT, MUF, VOCHTIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 123.

in hedendaagse spelling:
nat, vochtig, nat maken, bevochtigen

NAT, VOCHTIG, NAT MAKEN, BEVOCHTIGEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 469.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c