bedompt

als woordenboektrefwoord:

bedompt:
bn. (-er, -st), vochtig, duf en benauwend.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bedompt (bn) :
benauwd, benauwend, dompig, drukkend, duf, muf, onfris, vuns
bedompt (bn) :
bekrompen, saai

als synoniem van een ander trefwoord:

benauwd (bn) :
bedompt, benepen, broeierig, dompig, drukkend, duf, muf, smoorheet
onfris (bn) :
bedompt, flets, groezelig, hummig, muf, smoezelig, vies
benauwend (bn) :
bedompt, benauwd, drukkend, smoorheet
duf (bn) :
bedompt, benauwd, muf, onfris

woordverbanden van ‘bedompt’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bedompt:
dompig, dampig, vochtig, onfris, duf, muf, benauwd
benauwd:
bedompt
dompig:
bedompt
duf:
bedompt
muf:
bedompt
onfris:
bedompt

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

duf, bedompt, dompig, muf, vochtig

Vochtig noemt men eene plaats, waar de uitwasemingen van een natten grond de lucht met waterdeelen bezwangeren. De schimmelplanten, die zich daardoor ontwikkelen, geven aan de voorwerpen dien onaangenamen reuk, dien men muf of duf noemt, en waardoor levensmiddelen onbruikbaar worden. Muf drukt een hoogeren graad van bederf uit dan duf. Figuurlijk: het ziet er duf uit = de zaak staat slecht. Bedompt en dompig verbinden aan het denkbeeld van vochtigheid dat van benauwdheid, door gebrekkigen toevoer van versche lucht en beperkte oppervlakte.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 123:

duf, bedompt, muf, vochtig

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bedompt
fris

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0029 c