roekeloosheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

onnadekendheid (zn) :
lichtzinnigheid, onbezonnenheid, onbedachtzaamheid, roekeloosheid
baldadigheid (zn) :
roekeloosheid, vernielzuchtigheid, wildheid
lichtzinnigheid (zn) :
roekeloosheid
onbezonnenheid (zn) :
roekeloosheid

woordverbanden van ‘roekeloosheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
goddeloos, goddeloosheid, zonde, zondig, roekeloos, roekeloosheid, ondeugd, ondeugend

GODDELOOS, GODDELOOSHEID, ZONDE, ZONDIG, ROEKELOOS, ROEKELOOSHEID, ONDEUGD, ONDEUGEND

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 218.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c