nieuwsgierig

als woordenboektrefwoord:

nieuwsgierig:
bn. begerig naar nieuws.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nieuwsgierig (bn) :
belangstellend, geïnteresseerd, weetgraag
nieuwsgierig (bn) :
benieuwd

als synoniem van een ander trefwoord:

onbescheiden (bn) :
indiscreet, nieuwsgierig, opdringerig, vrijpostig
benieuwd (bn) :
geïnteresseerd, nieuwsgierig
curieus (bn) :
benieuwd, nieuwsgierig

woordverbanden van ‘nieuwsgierig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

benieuwd, nieuwsgierig, weetgierig

Begeerende te weten. Nieuwsgierig heeft veelal eene ongunstige beteekenis. Het geeft de zucht te kennen om dingen te vernemen, waarmee men niet noodig heeft, of die geen belang voor ons hebben, zooals b.v. onbeteekenende voorvallen uit het dagelijksch leven. Weetgierig heeft betrekking op den dorst naar nuttige kennis. Benieuwd ziet op het verlangen naar bericht aangaande eene bepaalde zaak, die we òf verwachten dat gebeuren zal, òf van welker afloop we nog onkundig zijn. Ik ben benieuwd, of zij elkaar krijgen zullen.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

nieuwsgierig, weetgierig, benieuwd

Begeerig om iets te weten.

Weetgierig is hij, die het wetenswaardige verlangt te kennen; het heeft dus een gunstige beteekenis. Deze knaap toont zich zeer weetgierig, zoodat hij vol ijver studeert.

Nieuwsgierig is hij, die allerlei nieuwtjes wenscht te weten, zaken, waarmee hij soms niets te maken heeft. In den regel heeft het dan ook een meer ongunstige beteekenis. Deze vrouw is zeer nieuwsgierig: onophoudelijk begluurt en beluistert zij haar buren.

Benieuwd ziet op de begeerte, om den afloop van iets, waarvan wij nog in het onzekere zijn, te kennen: dit feit kan nog gebeuren moeten, en in dit geval is de afloop natuurlijk nog niet bekend, of wel, het feit is al gebeurd, maar de afloop is ons nog niet bekend. Ik ben benieuwd, of hij zal slagen (of hij geslaagd is).

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 297:

benieuwd, nieuwsgierig, weetgierig

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 392:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0072 c