nieuwsgierig

als woordenboektrefwoord:

nieuwsgierig:
bn. begerig naar nieuws.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nieuwsgierig (bn):
belangstellend, geïnteresseerd, weetgraag
nieuwsgierig (bn):
benieuwd

als synoniem van een ander trefwoord:

onbescheiden (bn) :
indiscreet, nieuwsgierig, opdringerig, vrijpostig
benieuwd (bn) :
geïnteresseerd, nieuwsgierig
curieus (bn) :
benieuwd, nieuwsgierig

woordverbanden van ‘nieuwsgierig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
benieuwd, nieuwsgierig, weetgierig

Benieuwd — nieuwsgierig — weetgierig. Begeerende te weten. Nieuwsgierig heeft veelal eene ongunstige beteekenis. Het geeft de zucht te kennen om dingen te vernemen, waarmee men niet noodig heeft, of die geen belang voor ons hebben, zooals b.v. onbeteekenende voorvallen uit het dagelijksch leven. Weetgierig heeft betrekking op den dorst naar nuttige kennis. Benieuwd ziet op het verlangen naar bericht aangaande eene bepaalde zaak, die we òf verwachten dat gebeuren zal, òf van welker afloop we nog onkundig zijn. Ik ben benieuwd, of zij elkaar krijgen zullen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
nieuwsgierig, weetgierig, benieuwd

60. Nieuwsgierig — weetgierig — benieuwd.

Begeerig om iets te weten.

Weetgierig is hij, die het wetenswaardige verlangt te kennen; het heeft dus een gunstige beteekenis. Deze knaap toont zich zeer weetgierig, zoodat hij vol ijver studeert.

Nieuwsgierig is hij, die allerlei nieuwtjes wenscht te weten, zaken, waarmee hij soms niets te maken heeft. In den regel heeft het dan ook een meer ongunstige beteekenis. Deze vrouw is zeer nieuwsgierig: onophoudelijk begluurt en beluistert zij haar buren.

Benieuwd ziet op de begeerte, om den afloop van iets, waarvan wij nog in het onzekere zijn, te kennen: dit feit kan nog gebeuren moeten, en in dit geval is de afloop natuurlijk nog niet bekend, of wel, het feit is al gebeurd, maar de afloop is ons nog niet bekend. Ik ben benieuwd, of hij zal slagen (of hij geslaagd is).

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
benieuwd, nieuwsgierig, weetgierig

BENIEUWD, NIEUWSGIERIG, WEETGIERIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 297.

in hedendaagse spelling:
nieuwsgierig, weetgierig, leergierig, leergraag, leerzaam, opmerkzaam, oplettend

NIEUWSGIERIG, WEETGIERIG, LEERGIERIG, LEERGRAAG, LEERZAAM, OPMERKZAAM, OPLETTEND

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 392.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c