vroom

als woordenboektrefwoord:

vroom:
bn. bw. (vromer, -st), godsdienstig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

godvrezend (bn) :
gelovig, godsdienstig, vroom, religieus, devoot, godzalig, godvruchtig, pieus
zalvend (bn) :
glad, poeslief, zoetsappig, vroom, vleierig, troostend, temend, liefdoend
gelovig (bn) :
godsdienstig, godvrezend, vroom, religieus, godvruchtig
godsdienstig (bn) :
gelovig, godvrezend, vroom, kerks, devoot, godvruchtig
religieus (bn) :
gelovig, godsdienstig, godvrezend, vroom, godvruchtig
heilig (bn) :
braaf, vroom, deugdzaam, godvruchtig
godvruchtig (bn) :
vroom, devoot

woordverbanden van ‘vroom’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Deugdzaam is degene, die vele deugden bezit; braaf is degene, die zedelijke kracht heeft (oorspronkelijk: die kracht bezit in meer algemeenen zin) die derhalve bewustzijn heeft van zijne verplichting en op wien men zich dus verlaten kan. Vroom (oorspronkelijk: uitstekend, dapper) is hij die uitmunt in de betrachting zijner verplichtingen jegens God; verder in het algemeen die godsdienstig is en vooral door zijne daden hiervan blijk geeft.

Godsdienstig is hij, die aan zijn godsdienst hecht, en zijne kerkelijke plichten niet verzuimt. Godvreezend en godvruchtig worden van hem gezegd, die in alles toont eerbied voor God en Gods geboden te hebben. Godzalig drukt hetzelfde uit, doch verbindt hiermede het zalig bewustzijn van Gode welgevallig te handelen; daardoor krijgt het ook de minder gunstige beteekenis van vertoonmakend door groote godsdienstigheid. Ook vroom, eigenlijk uitstekend en verder braaf en godsdienstig, kan deze beteekenis krijgen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 14:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 350:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vroom
goddeloos

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0138 nc