aards

als woordenboektrefwoord:

aards:
bn. tot de aarde behorende.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aards (bn) :
ondermaans, vergankelijk, wereldlijk, werelds
aards (bn) :
mondain, ondermaans, werelds

als synoniem van een ander trefwoord:

vergankelijk (bn) :
aards, bederfelijk, eindig, sterfelijk, tijdelijk, vluchtig, voorbijgaand, werelds
tijdelijk (bn) :
aards, eindig, vergankelijk, voorbijgaand, werelds
werelds (bn) :
aards, mondain, ondermaans, profaan, tijdelijk

woordverbanden van ‘aards’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aards, werelds

Wereldsch, dat tegenover geestelijk staat, verschilt van aardsch, als tegenstelling van hemelsch, en heeft altijd eene ongunstige beteekenis. Aardsche genoegens, dat zijn diegene, welke de aarde oplevert, kunnen onschuldig en rein zijn; door wereldsche verstaat men altijd die, welke men zoeken moet in het verkeer der menschen, met hunne gebreken en zwakheden; zoodanige dus, waardoor ons geestelijk welzijn in gevaar gebracht wordt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 81:

aards, werelds

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

aards
hemels

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c