concreet

als woordenboektrefwoord:

concreet:
bn. bw. werkelijk bestaand, niet abstract: concrete gevallen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

concreet (bn) :
grijpbaar, materieel, stoffelijk, tastbaar
concreet (bn) :
aanschouwelijk, welomschreven
concreet (bn) :
ondubbelzinnig
concreet (bn) :
feitelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

ondubbelzinnig (bn) :
concreet, duidelijk, eenduidig, expliciet, ontegenzeglijk, overduidelijk
tastbaar (bn) :
concreet, grijpbaar, handtastelijk, tactiel, voelbaar
hard (bn) :
concreet, onloochenbaar, overduidelijk
grijpbaar (bn) :
bereikbaar, concreet, tastbaar

woordverbanden van ‘concreet’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

concreet
abstract, diffuus, onbestemd, vaag

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c