maagschap

als woordenboektrefwoord:

maagschap:
v. bloedverwanten.
maagschap:
o. bloedverwantschap.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

maagschap (zn):
familie, geslacht
maagschap (zn):
verwantschap

als synoniem van een ander trefwoord:

familie (zn) :
bloedverwanten, geslacht, maagschap, parentage, sibbe, verwanten, verwantschap
geslacht (zn) :
afkomst, familie, genus, huis, maagschap, ras, sibbe, slag, soort, stam, stamhuis
verwantschap (zn) :
bloedverwantschap, familiebetrekking, filiatie, maagschap
huis (zn) :
dynastie, familie, geslacht, maagschap, stam, verwanten
affiniteit (zn) :
maagschap, verwantschap, zwagerschap

woordverbanden van ‘maagschap’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Bloedverwantschap bestaat tnsschen hen, die van elkander afstammen of die een gemeenschappelijken stamvader hebben, m. a. w. die te zamen van denzelfden persoon afstammen. Zwagerschap of aanverwantschap bestaat tusschen den echtgenoot en al de bloedverwanten van de echtgenoote en omgekeerd. Maagschap is een deftig en min of meer verouderd woord voor bloedverwantschap, en kan ook beteekenen: de gezamenlijke bloedverwanten. Er bestaat maagschap tusschen hen van vaderszijde. Hij behoort niet tot mijne maagschap. Verwantschap staat voor de gezamenlijke bloedverwanten, en kan, van levenlooze dingen gezegd, ook beteekenen: overeenkomst. De verwantschap tusschen die talen is gemakkelijk aan te toonen.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c