huis

als woordenboektrefwoord:

huis:
o. (huizen), gebouw, bestemd tot woning voor mensen; van goeden huize, van goede familie.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

huis (zn):
domicilie, heem, home, kot, maison, onderdak, thuis, woning, woonhuis, woonst, woongelegenheid, woonruimte
huis (zn):
firma, handelsfirma, handelshuis, handelsonderneming, handelszaak, koopmanshuis, koopmanszaak, zaak
huis (zn):
behuizing, huls, hulsel, kas, omhulsel, omkleding, omkleedsel
huis (zn):
dynastie, familie, geslacht, maagschap, stam, verwanten
huis (zn):
oord, tehuis, verzorgingscentrum, verzorgingstehuis
huis (zn):
omhulsel, slakkenhuis

als synoniem van een ander trefwoord:

woning (zn) :
appartement, behuizing, domicilie, flat, honk, huis, onderdak, tehuis, thuis, verblijf, verblijfplaats, woon, woongelegenheid, woonhuis, woonplaats, woonruimte, woonst
behuizing (zn) :
appartement, etagewoning, flat, huis, huisvesting, onderkomen, studio, woning, woongelegenheid
geslacht (zn) :
afkomst, familie, genus, huis, maagschap, ras, sibbe, slag, soort, stam, stamhuis
thuis (zn) :
domicilie, haardstede, honk, huis, tehuis, woning, woonplaats
familie (zn) :
gezin, huis, huisgezin, huishouden, huishouding
onderdak (zn) :
huis, onderkomen, woning
pand (zn) :
gebouw, huis, perceel
perceel (zn) :
gebouw, huis, pand
home (zn) :
huis, tehuis

woordverbanden van ‘huis’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
woning, huis, verblijf

Woning — huis — verblijf. Verblijf is elke plaats, waar men zich korteren of langeren tijd ophoudt. Terwijl verblijf eigenlijk eene plaats van vertoef aanduidt, wordt het dikwijls in denzelfden zin als woning genomen. Aan woning verbindt zich het denkbeeld, dat de plaats door den bewoner is ingericht voor een verblijf van eenigen duur. Een huis veronderstelt een houten of steenen gebouw met muren, en door een dak gedekt dat tot menschelijke woning is ingericht. Een hol, een gat in den grond kan tot verblijf strekken ook voor dieren; dient het ook voor menschen dan kan men ook van woning spreken. Zoowel een huis, als eene hut of stulp kan den mensch tot woning strekken.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
woning, huis, paleis

WONING, HUIS, PALEIS

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 359.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
huis van bewaring, in huis, koninklijk huis, hui

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c