bestand

als woordenboektrefwoord:

bestand:
o. wapenstilstand.
bestand:
bn. bestand zijn tegen iets, iets kunnen weerstaan.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bestand (zn):
overeenkomst, vergelijk, wapenstilstand
bestand (zn):
corpus, tekstbestand
bestand (bn):
opgewassen, sterk genoeg

als synoniem van een ander trefwoord:

bank (zn) :
bestand, opslag, voorraad
corpus (zn) :
bestand
file (zn) :
bestand
resistent (bn) :
bestand

woordverbanden van ‘bestand’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bestand, wapenschorsing, wapenstilstand

Bestand — wapenschorsing — wapenstilstand. Staking der vijandelijkheden gedurende zekeren tijd. Eene wapenschorsing heeft den kortsten duur. Zij wordt dikwijls slechts voor enkele uren gesloten om de gewonden te vervoeren en de dooden te begraven. Een wapenstilstand loopt over eene langere tijdruimte, en dient gewoonlijk tot het aanknoopen van onderhandelingen over den vrede. Bestand eindelijk noemt men een vrede voor een bepaalden tijd, z. a. het twaalfjarig bestand.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bestand, wapenschorsing, wapenstilstand

BESTAND, WAPENSCHORSING, WAPENSTILSTAND

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 318.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c