wapenstilstand

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

bestand (zn) :
overeenkomst, vergelijk, wapenstilstand

woordverbanden van ‘wapenstilstand’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
bestand, wapenschorsing, wapenstilstand

Bestand — wapenschorsing — wapenstilstand. Staking der vijandelijkheden gedurende zekeren tijd. Eene wapenschorsing heeft den kortsten duur. Zij wordt dikwijls slechts voor enkele uren gesloten om de gewonden te vervoeren en de dooden te begraven. Een wapenstilstand loopt over eene langere tijdruimte, en dient gewoonlijk tot het aanknoopen van onderhandelingen over den vrede. Bestand eindelijk noemt men een vrede voor een bepaalden tijd, z. a. het twaalfjarig bestand.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bestand, wapenschorsing, wapenstilstand

BESTAND, WAPENSCHORSING, WAPENSTILSTAND

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 318.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c