golf

als woordenboektrefwoord:

golf:
v. (...ven), baar.
golf:
v. (...ven), ruime zeeboezem.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

golf (zn) :
baai, bocht, inham, zeeboezem
golf (zn) :
gulp, stroom, vloed
golf (zn) :
golflengte
golf (zn) :
golfspel
golf (zn) :
baar

als synoniem van een ander trefwoord:

stroom (zn) :
berg, golf, massa, menigte, overvloed, stoet, stortvloed, straal, toevloed, uitbarsting, uitstorting, vloed
bocht (zn) :
baai, golf, inham, kreek
band (zn) :
golf, frequentieband
baai (zn) :
bocht, golf, inham
zee (zn) :
golf, slagzee
baar (zn) :
golf
roller (zn) :
golf

woordverbanden van ‘golf’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Het gedeelte der zee, dat in het land binnendringt. Eene insnijding in de kust noemt men baai, bocht, golf. Bocht en golf worden gebezigd van eene insnijding in het land, die zich over eene grootere oppervlakte uitstrekt dan eene baai. Bij bocht is de hoek dooide insnijding gevormd doorgaans grooter, dan die van eene golf, welke laatste dan ook dieper het land binnendringt. De bocht van Guinea en de golf van Biskaye. Eene insnijding, welke nog dieper inloopt, en waarvan de opening minder wijd is, noemt men een zeeboezem. Zulk een zeeboezem kan weder kleine bochten en baaien bevatten. Zeer kleine bochten heeten inham. Kleine, smalle, ver landwaarts indringende inhammen dragen den naam van kreek. Inham en kreek (het laatste bij voorkeur) worden ook gezegd van insnijdingen, gemaakt door eene rivier of een meer. Als eene baai zeer lang en betrekkelijk smal is, heet zij een zeearm. Een grooten zeeboezem noemt men binnenzee.

baar, golf

De voorbijgaande verheffing van de oppervlakte van het water door zijne beweging veroorzaakt. Golf is de algemeene benaming. Baar is meer deftig, en wordt vooral gebruikt om de groote golven der hooge zee aan te duiden.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 176:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 180:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord / werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.005 c