zee

als woordenboektrefwoord:

zee:
v. (zeeën), uitgestrektheid zoutwater; een zee van woorden, grote menigte.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zee (zn):
baren, golven, oceaan, ruime sop, waterplas, zilte nat
zee (zn):
boel, massa, menigte, overvloed, stortvloed, stroom
zee (zn):
diepte, zeenat, zeewater
zee (zn):
golf, slagzee

als synoniem van een ander trefwoord:

overvloed (zn) :
abondantie, abundantie, exuberantie, luxe, onuitputtelijkheid, overdaad, overmaat, overvloedigheid, rijkdom, schat, stroom, weelde, weelderigheid, zee
massa (zn) :
drom, gepeupel, grauw, kudde, menigte, meute, overhoop, schaar, stroom, volk, vulgus, zee, zwerm
menigte (zn) :
stroom, vloed, vloedgolf, zee
golven (zn) :
zee

woordverbanden van ‘zee’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
meer, oceaan, zee

Meer — oceaan — zee. Oceaan (wereldzee) heet de samenhangende waterplas, waarin al het land der aarde ligt; ook de vijf groote zeeën, waarin de wereldzee wordt verdeeld, dragen dien naam. Zeeën noemt men de onderdeelen der oceanen; meren de groote waterplassen, die aan alle kanten door het land omgeven zijn en geen onmiddellijke gemeenschap met de zee hebben. Eene uitzondering hierop maken de Kaspische Zee en de Doode Zee.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
meer, moeras, poel, plas, zee

MEER, MOERAS, POEL, PLAS, ZEE

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 37.

in hedendaagse spelling:
meer, zee, oceaan

MEER, ZEE, OCEAAN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 412.

in hedendaagse spelling:
zout meer, landzee, binnenzee, zee, zeevrijbuiter, zeeschuimer, kaper

ZOUT MEER, LANDZEE, BINNENZEE, ZEE, ZEEVRIJBUITER, ZEESCHUIMER, KAPER

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 42.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c