zee

als woordenboektrefwoord:

zee:
v. (zeeën), uitgestrektheid zoutwater; een zee van woorden, grote menigte.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zee (zn):
baren, golven, oceaan, ruime sop, waterplas, zilte nat
zee (zn):
boel, massa, menigte, overvloed, stortvloed, stroom
zee (zn):
diepte, zeenat, zeewater
zee (zn):
golf, slagzee

als synoniem van een ander trefwoord:

overvloed (zn) :
abondantie, abundantie, exuberantie, luxe, onuitputtelijkheid, overdaad, overmaat, overvloedigheid, rijkdom, schat, stroom, weelde, weelderigheid, zee
massa (zn) :
drom, gepeupel, grauw, kudde, menigte, meute, overhoop, schaar, stroom, volk, vulgus, zee, zwerm
menigte (zn) :
stroom, vloed, vloedgolf, zee
golven (zn) :
zee

woordverbanden van ‘zee’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
meer, oceaan, zee

Meer — oceaan — zee. Oceaan (wereldzee) heet de samenhangende waterplas, waarin al het land der aarde ligt; ook de vijf groote zeeën, waarin de wereldzee wordt verdeeld, dragen dien naam. Zeeën noemt men de onderdeelen der oceanen; meren de groote waterplassen, die aan alle kanten door het land omgeven zijn en geen onmiddellijke gemeenschap met de zee hebben. Eene uitzondering hierop maken de Kaspische Zee en de Doode Zee.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
meer, moeras, poel, plas, zee

MEER, MOERAS, POEL, PLAS, ZEE

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 37.

in hedendaagse spelling:
meer, zee, oceaan

MEER, ZEE, OCEAAN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 412.

in hedendaagse spelling:
zout meer, landzee, binnenzee, zee, zeevrijbuiter, zeeschuimer, kaper

ZOUT MEER, LANDZEE, BINNENZEE, ZEE, ZEEVRIJBUITER, ZEESCHUIMER, KAPER

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 42.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
naar zee gaan

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.81.28.10.

debug info: 0.0023 c