moeras

als woordenboektrefwoord:

moeras:
o. (-sen), drasland.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

moeras (zn):
broekland, waterland, zomp
moeras (zn):
penarie

als synoniem van een ander trefwoord:

poel (zn) :
drinkplaats, kolk, moeras, plas, vijver

woordverbanden van ‘moeras’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
broek, moeras

Broek — moeras. Moeras is een weeke, waterachtige of onder water staande grond, zonder merkbare toe- of afvloeiing van het water; broek eene wel zeer waterachtige, maar toch niet geheel onder water staande uitgestrektheid gronds, meestal grasland, die hier en daar vooral in den zomer droge, begaanbare plaatsen heeft en waaraan toe- of afvloeiing van water te bespeuren is. Dit woord komt vooral voor in eigennamen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
broek, moeras

BROEK, MOERAS

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 415.

in hedendaagse spelling:
meer, moeras, poel, plas, zee

MEER, MOERAS, POEL, PLAS, ZEE

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 37.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c